Giới thiệu tổng quan về tên miền tiếng Việt

 

Định nghĩa:

Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt theo tiêu chuẩn trên. Việc đăng ký, sử dụng tên miền tiếng Việt bổ sung thêm nhiều lựa chọn, thay thế cho địa chỉ Website truyền thống chỉ chấp nhận những ký tự Latin thông thường.

Ví dụ: thủđô.vn, chínhphủ.vn ...

Như vậy, rất nhiều tên miền mặc dầu có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt như: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v...

 

Cấu trúc:

    Tên miền tiếng Việt được phát triển theo cấu trúc tên miền cấp 2 (trực tiếp sau “.vn“).
    Không phát triển tên miền tiếng Việt dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung như .com.vn, .net.vn, ...

 

Lợi ích của tên miền tiếng Việt

a, Miễn phí đăng ký

b, Tên miền đăng ký được pháp luật bảo vệ.

c, Được sử dụng miễn phí các dịch vụ web-template, web-redirect, DNS Hosting, Dịch vụ Chuyển giao máy chủ DNS

d, Tên miền được tất cả các trình duyệt thông dụng như IE, Firefox, Chrome, Safari, … hỗ trợ theo chuẩn quốc tế.

e, Thủ tục đăng ký trực tuyến nhanh gọn.

f, Tên miền tiếng Việt rõ nghĩa, tránh được những cách hiểu mập mờ. Nhờ đó, người sử dụng có thể bảo vệ được thương hiệu của mình chính xác theo ngôn ngữ Tiếng Việt trên Internet. (tên Website tiếng Anh: www.giaythuongdinh.com.vn có thể được hiểu theo nhiều cách là Giầy Thượng Đình hoặc Giấy Thượng đình ,…, nhưng tên miền tiếng Việt sẽ xác định được duy nhất www.giầythượngđình.vn ).

g, Giúp người không biết tiếng anh cũng có thể truy cập được vào Website (ví dụ: www.vneconomy.vn – www.thờibáokinhtếviệtnam.vn)

h, Tạo ra môi trường thuần Việt trên mạng Internet, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc hội nhập công nghệ, ứng dụng tài nguyên Internet của Việt Nam với thế giới.