•  

HOTLINE: (+84) 243.734.3328 

HỖ TRỢ: (+84) 243.734.3329

1. Điều khoản đăng ký tên miền và dịch vụ

1. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về sử dụng dịch vụ Internet và tên miền. Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet theo thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thông tin đăng ký tên miền đã cung cấp. Nộp đầy đủ Bản khai đăng ký tên miền và các giấy tờ đính kèm theo quy định hiện hành tới nhà đăng ký: DOT VN INC ngay sau khi tên miền được đăng ký:

- Nếu chủ thể là tổ chức: Bản khai đăng ký tên miền phải có chữ ký, đóng dấu và bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu của người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền.

- Nếu Chủ thể là cá nhân: Bản khai có chữ ký của chủ thể và bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của chủ thể.

3. Sau 05 ngày kể từ ngày tên miền đăng ký nếu chúng tôi chưa nhận được bản khai đăng ký và các giấy tờ kèm theo, tên miền sẽ bị tạm ngưng và sau 10 ngày chúng tôi vẫn chưa nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo, chúng tôi sẽ thực hiện thu hồi tên miền. Chủ thể sẽ không được bồi hòan bất cứ một khỏan tiền nào đã nộp cho DOT VN INC khi tên miền bị thu hồi vì không đáp ứng yêu cầu về hồ sơ gốc này.

4. Chủ động theo dõi và quản lý thông tin tên miền và cập nhật thông tin khi có thay về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ DOT VN INC không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.

5. Có trách nhiệm quản lý tên miền, theo dõi thời gian hiệu lực của tên miền và đóng phí duy trì tên miền hàng năm. Chủ thể chỉ có quyền đối với tên miền trong thời gian hiệu lực của tên miền. Trường hợp tên miền bị chủ thể khác đăng ký do chủ thể không đóng phí duy trì trước khi tên miền hết hạn, thì chủ thể phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

6. Chủ thể phải cung cấp đầy đủ thông tin và phối hợp với DOT VN INC , các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền (nếu xảy ra tranh chấp).

7. Không được được quyền chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền .Vn trong vòng 60 ngày kể từ ngày tên miền được cấp phát. Chỉ được chuyển tên miền sang Nhà đăng ký mới trong thời gian tên miền hoạt động và trước 60 ngày  kể từ ngày tên miền đến hạn duy trì. Sau thời gian này, nếu chủ thể muốn chuyển đổi NKĐ, chủ thể phải nộp Phí và Dịch vụ duy trì tên miền tối thiểu 1 năm cho DOT VN INC trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi NĐK. Ngoài ra, khi chuyển đi, chủ thể phải thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh và các dịch vụ gia tăng (nếu có) ngay khi có yêu cầu chuyển đổi NĐK, nếu không DOT VN INC sẽ không xác nhận để tên miền chuyển đi. Kể từ ngày DOT VN INC ký xác nhận chuyển đổi Nhà đăng ký, Hợp đồng này sẽ tự động được thanh lý và DOT VN INC sẽ không còn chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến tên miền của chủ thể.

 


Danh mục:

Bài viết cùng chuyên mục