1. Các hồ sơ cần hoạn thiện khi đăng ký tên miền tiếng Việt .VN:

 a. Đối với cá nhân:

- Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký cá nhân đăng ký: "Download tại đây".

- Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân \ Hộ chiếu của chủ thể. 

- Hợp đồng  đăng ký tên miền .VN: "Download tại đây".

 

 b. Đối với tổ chức:

- Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức đăng ký: “Download tại đây“.

- Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân \ Hộ chiếu của người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền.

-  Hợp đồng  đăng ký tên miền .VN: "Download tại đây".

 

2. Các biểu mẫu khác:

- Bản khai thay đổi chủ thể

- Bản khai thay đổi DNS và thông tin

- Đơn trả lại tên miền dành cho cá nhân

- Đơn trả lại tên miền dành cho tổ chức

- Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký dành cho cá nhân

- Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký dành cho tổ chức