Bước 1. Whois- Tra cứu Tên miền tiếng việt.

- Vì hệ thống đã tích hợp sẵn bộ gõ Tiếng Việt nên người dùng có thể gõ tiếng việt để tìm kiếm Tên miền Tiếng Việt mà không cần phải sử dụng thêm bộ gõ UNIKEY, Vietkey

 

- Chủ thể nhập vào TMTV muốn đăng ký. Bấm nút “Tra cứu tên miền”.

- Nếu TMTV thông báo đã tồn tại, chủ thể lựa chọn tên miền khác.

- Nếu TMTV chưa được đăng ký, kiểm tra lại TMTV đã nhập, tích vào ô trống “Tôi đã đọc và đồng ý với các nguyên tắc trên” để đảm bảo TMTV phù hợp với nguyên tắc đăng ký TMTV. Sau đó nhấn nút “Đăng ký ngay”.

 

Bước 2. Nhập thông tin tên miền.

- Lựa chọn chủ thể

+ Cá nhân

+ Tổ chức

  1.  Trường hợp chủ thể là cá nhân.

- Thông tin Chủ sở hữu:  

+ Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu. Những thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc.

+ Nếu nhập chưa đủ, thiếu hoặc sai thông tin, hệ thống sẽ thông báo để người dùng nhập lại

+ Email đăng ký phải là email mới, chưa được sử dụng trước đó.

+ Sau khi hoàn thiện phần nhập thông tin chủ sở hữu, kiểm tra và bấm nút “Tiếp tục”

- Thông tin Người quản lý:

+ Nhập thông tin người quản lý Tên miền.

+ Dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

+ Nhập mới thông tin người quản lý.

+ Lựa chọn “sử dụng thông tin chủ sở hữu” để sử dụng thông tin chủ sở hữu cho thông tin người quản lý.

+ Kiểm tra lại thông tin và bấm nút “Tiếp tục”

+ Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

- Thông tin Phụ trách kỹ thuật.

+ Dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

+ Nhập thông tin phụ trách kỹ thuật.

+ Lựa chọn “sử dụng thông tin chủ sở hữu” nếu muốn sử dụng thông tin chủ sở hữu cho phụ trách kỹ thuật.

+ Lựa chọn “sử dụng thông tin người quản lý” nếu muốn sử dụng thông tin người quản lý cho người phụ trách kỹ thuật.

+ Kiểm tra lại thông tin và bấm nút “Tiếp tục”

+ Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

- Thông tin Người thanh toán.

+ Dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

+ Nhập thông tin người thanh toán.

+ Lựa chọn “Sử dụng thông tin chủ sở hữu” nếu muốn sử dụng thông tin chủ sở hữu cho người thanh toán

+ Lựa chọn “Sử dụng thông tin người quản lý” nếu muốn sử dụng thông tin người quản lý cho người thanh toán

+ Lựa chọn “Sử dụng thông tin phụ trách kỹ thuật” nếu muốn sử dụng thông tin phụ trách kỹ thuật cho người thanh toán

+ Kiểm tra lại thông tin và bấm nút “Tiếp tục”

+ Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

  1. Trường hợp chủ thể là tổ chức.

Nhập thông tin tương tự như trường hợp chủ thể là cá nhân.

- Nhập đầy đủ thông tin chủ sở hữu, người quản lý, phụ trách kỹ thuât, người thanh toán và đại diện làm thủ tục đăng ký.

- Lựa chọn “sử dụng thông tin chủ sở hữu”, “sử dụng thông tin quản lý”, “Sử dụng thông tin phụ trách kỹ thuật” hoặc “Sử dụng thông tin người thanh toán” nếu muốn sử dụng lại thông tin đã đăng ký trước đó.

-  Kiểm tra lại thông tin và bấm nút “Tiếp tục”

- Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

Bước 3. Lựa chọn dịch vụ.

- Lựa chọn số năm đăng ký và duy trì.

 

- Lựa chọn 1 trong 4 dịch vụ được cung cấp.

* Dịch vụ chuyển giao máy chủ NS.

- Nhập tên máy chủ DNS 1 (bắt buộc), hoặc tên máy chủ DNS 2, DNS 3 (nếu có).

- Nhấn nút “Thêm máy chủ DNS) nếu có nhiều hơn 3 máy chủ DNS.

- Kiểm tra thông tin và nhấn nút “Tiếp tục”.

- Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

* Dịch vụ DNS Hosting.

- Nhập tên máy chủ DNS 1 (bắt buộc) và DNS 2, DNS 3 (nếu có).

- Kiểm tra thông tin và nhấn nút “Tiếp tục”.

- Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

* Dịch vụ Web Template.

- Nhập tên Website.

- Lựa chọn Logo website. Nhấn vào ô “Chọn file upload” để upload logo website.

- Lựa chọn website theo lĩnh vực.

- Chọn mẫu giao diện (bắt buộc).

+ Lựa chọn mẫu cho cá nhân, cho tổ chức hoặc mẫu cho gian hàng.

+ Nhấn vào mẫu giao diện để lựa chọn giao diện cho website.

+ Để xem chi tiết hướng dẫn quản trị website, nhấn vào nút “Xem hướng dẫn chi tiết”

- Kiểm tra và nhấn nút “Tiếp tục”.

- Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

*Dịch vụ Web Redirect.

- Nhập địa chỉ URL của website mong muốn trỏ tới

- Kiểm tra URL của website, sau đó nhấn nút “Tiếp tục”.

- Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.

 

Bước 4. Thanh toán.

- Lựa chọn hình thức thanh toán.

1. Chuyển khoản ngân hàng.

2. Thanh toán tại văn phòng.

3. Thanh toán qua Thẻ tín dụng/ Thẻ ATM/  Internet Banking (Ngân lượng)

- Nhập mã bảo mật.

- Nhấn nút “Thanh toán”.

- Nếu muốn sửa lại thông tin đăng ký trước đó, nhấn nút quay lại.