Bước 1. Cập nhật thông tin quản trị TMTV

- Sau khi đăng kí thành công tài khoản TMTV, khách hàng sẽ nhận được “Thông tin đăng ký tài khoản mua tên miền” theo email đã đăng ký bao gồm:

+ Tên tài khoản

+ Mật khẩu

Để quản trị TMTV, nhấn vào nút “Đăng nhập”

Bước 2. Đăng nhập vào tài khoản quản trị

* Đã có tài khoản quản trị.

- Nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu theo email đã đăng ký.

- Nhấn nút “Đăng nhập”.

- Trường hợp quên mật khẩu. Nhấn nút “Quên mật khẩu” rồi làm theo hướng dẫn.

 1. Nhập email đã đăng ký.
 2. Nhập mật khẩu mới.
 3. Nhập lại mật khẩu mới.
 4. Nhấn nút “Gửi mật khẩu”

- Hệ thống sẽ gửi đường link đến email đã đăng ký của bạn. Mở email, nhấp vào đường link đó để cập nhật mật khẩu mới.

- Trở lại phần đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu mới cập nhật.

*Chưa có tài khoản quản trị

- Nếu chưa có tài khoản, nhấn nút “Đăng ký” để tạo tài khoản mới.

- Nhấn nút “Đăng ký”

Bước 3. Quản trị TMTV

- Các thao tác quản trị TMTV:

+ Thông tin tài khoản

+ Thay đổi mật khẩu

+ Danh sách dịch vụ

+ Danh sách liên hệ

+ Danh sách đơn hàng

+ Danh sách giao dịch

            1. Quản trị thông tin tài khoản

- Nhấn vào “Thông tin tài khoản” để quản trị thông tin tài khoản.

- Nhập đầy đủ thông tin chủ thể.

- Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc.

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bấm nút “Cập nhật thông tin”

 

    

                2. Thay đổi mật khẩu

- Để thay đổi mật khẩu, nhấn vào nút “Thay đổi mật khẩu”

- Nhập mật khẩu cũ đã đăng ký.

- Nhập mật khẩu mới.

- Nhập lại mật khẩu mới.

- Nhấn nút “Lưu”

      

                3. Quản trị danh sách dịch vụ.

- Nhấn nút “Danh sách dịch vụ” để quản trị danh sách dịch vụ tên miền.

- Hệ thống sẽ xuất hiện danh sách dịch vụ tương ứng với mỗi tên miền mà chủ thể đã đăng ký

- Thông tin TMTV bao gồm:

+ TMTV đã đăng ký. Click vào TMTV để xem thông tin tên miền và lịch sử giao dịch tên miền. Để sửa thông tin tên miền, nhấn nút "Sửa thông tin".

 

 

+ Dịch vụ đang sử dụng

 • Click vào nút “Cấu hình dịch vụ” để kiểm tra dịch vụ đăng ký

* Web Template

 • Nhập tên Web Template
 • Chọn logo website
 • Chọn mẫu template
 • Nhấn nút “Lưu lại

 

       * Web Redirect

 • Nhập địa chỉ URL của website mong muốn trỏ tới.
 • Kiểm tra địa chỉ URL
 • Nhấn nút “Lưu lại”

 

        * Cấu hình máy chủ DNS

        + Thao tác

 • Để gia hạn tên miền nhất nút 

- Lựa chọn số năm muốn gia hạn và nhấn nút "OK".

- Lựa chọn phương thức thanh toán.

Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán bằng:

+ Chuyển khoản ngân hàng

+ Thanh toán tại văn phòng

+ Thanh toán qua thẻ tín dụng

 • Để cấu hình dịch vụ đã đăng ký, nhấn nút 
 • Để hủy dịch vụ, nhấn nút . Sau khi hủy dịch vụ, khách hàng có thể lựa chọn loại dịch vụ khác để sử dụng.

 

* Đăng ký tên miền mới

- Khách hàng muốn đăng ký tên miền mới, nhấn nút “Đăng ký tên miền mới” và làm theo hướng dẫn đăng ký TMTV.

              4. Quản trị danh sách liên hệ

- Nhấn nút “Danh sách liên hệ” để quản trị danh sách liên hệ

          5. Danh sách đơn hàng

          6. Danh sách giao dịch